+421 948 13 13 00
proteng@protenggroup.eu

Automatické autonómne hasiace zariadenia značky PROTENG® sú určené na ochranu uzavretých priestorov so zvýšeným rizikom požiaru do objemu 2 m³.

Zariadenie funguje automaticky bez zásahu obsluhy, samočinne, bez potreby vonkajšieho zdroja na princípe detekcie vysokých teplôt alebo priameho plameňa, nezávisle od elektrického napájania špeciálnou upravenou polyamidovou (PA) hadicou (s vonkajším priemerom cca 18 mm), ktorá sa aktivuje pri teplote 70°C - 100°C (± 3°C), v závislosti od typu zariadenia Proteng, alebo priamym plameňom.

Pri vzniku požiaru pôsobením ohňa alebo keď teplota v chránenom priestore dosiahne kritickú hranicu, tlaková trubica v mieste s najvyššou teplotou degraduje, pretaví sa a vytvorí otvor, cez ktorý sa celý obsah hasiva pod tlakom uvoľní priamo do ohniska požiaru.

 

Hasiaca látka HFC227ea (heptafluóropropán) je skvapalnený plyn, ktorý sa pri vniknutí do atmosféry splyňuje. Hasiace účinky sú založené na chladiacom a antikatalytickom účinku. Hasivo odčerpáva teploz horľavého súboru a zároveň vstupuje do reťazovej chemickej reakcie horenia a túto reakciu spomaľuje a zastavuje.

Hasivo nie je toxické ani jedovaté, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky.

Verejné priestory a budovy

 • kiná
 • bary
 • školy
 • divadlá
 • úrady
 • obchodné centrá
 • čerpacie stanice

Ubytovacie zariadenia

 • hotely
 • penzióny
 • chaty
 • horské chaty

Dopravné prostriedky

 • automobily
 • motocykle
 • štvorkolky
 • vozidlá záchranných a bezpečnostných zložiek
 • vládne vozy
 • autobusy
 • nákladné vozidlá
 • armádne vozy
 • závodné autá
 • poľnohospodárske stroje

 • Výrobky PROTENG spĺňajú najprísnejšie normy EU
 • Jednoduchý princíp
 • Jednoduchá a flexibilná inštalácia
 • Systém pracuje plne automaticky bez nutnosti obsluhy
 • Žiadne vedľajšie efekty
 • Hasivo je v danej koncentrácii pre človeka zo zdravotného hľadiska absolútne neškodné
 • Individuálny prístup podľa požiadaviek zákazníka
 • Spoľahlivo a účinne hasí požiar už v zárodku
 • Jednoduchá montáž, chráni každý uzatvorený priestor (serverovne, archívy, galérie, múzea, autobusy, poistne skrine atd.)
 • Čisté hasivo sa bezo zvyšku odparí (plyn FM200)
 • Systém nepotrebuje žiadne následne nastavenia a pravidelne kontroly
 • Po aktivácii, zahasení a odparení nezanecháva na rozdiel od práškových a hasiacich prístrojov žiadne stopy a nepoškodí ani elektronické časti

ISO 9001:2016

ISO 14001:2016

ISO 45001:2019

AQAP 2110:2016

AS5062:2016 Standard

2017-Efectis - R000223

Č.k. Z489/2020

27MD S-01802

BM OKF 350000/ 11645-1/ 20217

GARZ2.EX5036

COPYRIGHT 2020 | PROTENG